Poziv za dostavu ponude za izradu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čeminac

Općina Čeminac poziva zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za nabavu usluge izrade izmjena i dopuna V. Prostornog plana uređenja Općine Čeminac.

Poziv za dostavu ponuda sa svim sastavnim dijelovima dostupan je na web stranici Općine Čeminac, www.ceminac.hr, na sljedećim poveznicama:

 


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik