Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.  godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

 

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora  u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine  

 

 

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u  nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području  Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do  29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice. 

Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim  intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka  prikupljenih u prvoj fazi Popisa koja će se provoditi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim  popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani. 

Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa  s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat  prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa. 

Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora  (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema  drugih poslovnih/školskih obveza.  

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa  (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim  podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja. 

Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti  prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne  iskaznice.  

Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu: 

- državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj - navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave 

- završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje 

- poznavanje rada na računalu 

- valjana adresa elektroničke pošte.

Bodovnu prednost pri odabiru kandidata ostvaruju kandidati koji imaju: 

- višu razinu obrazovanja 

- iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama 

- dobro poznavanje rada na računalu  

- nezaposleni i studenti 

- mogućnost korištenja vlastitoga prijevoznog sredstva za vrijeme Popisa. 

Od ukupno prijavljenih, odabrat će se potreban broj kandidata na osnovi osvojenih bodova. Odabrani  kandidati obavezni su sudjelovati na on-line obuci radi upoznavanja s metodologijom i organizacijom  Popisa. 

Kandidati će o izboru i terminu preuzimanja elektroničkog uređaja biti obaviješteni elektroničkom  poštom. 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ČEMINAC

 

KLASA: 013-03/21-01/0007

URBROJ: 2100/05-08-21-6

Čeminac, 21. svibnja 2021.

 

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čeminac utvrdilo je i objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE

IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE ČEMINAC

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

I.

Od ukupno 2.373 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.789 birača, odnosno 75,39%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.789 birača, odnosno 75,39%. Važećih listića bilo je 1.768, odnosno 98,83%. Nevažećih je bilo 21 listića, odnosno 1,17%.

 

 

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1.

Kandidat: ZLATKO PINJUH

1.080

glasova

60,36%

HRVATSKA NARODNA LISTA - HNL

 

2.

Kandidat: ZORAN DUŠIĆ

430

glasova

24,03%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

 

3.

Kandidat: DANIJEL REŠETAR

258

glasova

14,42%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

 

za općinskog načelnika Općine Čeminac izabran je

ZLATKO PINJUH.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ČEMINAC

ĐIMI FUŠTIN, v.r.

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

 (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik