Poziv za dostavu ponude za opskrbu električnom energijom

Molimo vas da nam, ukoliko ste zainteresirani, dostavite ponudu za opskrbu električnom energijom za razdoblje od 12 mjeseci. Ponudu bez obzira na način dostave potrebno dostaviti u Općinu Čeminac, ulica Matije Gupca 7,31325 Čeminac do 10. lipnja 2014. godine do 12 sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda. Poziv za dostavu ponuda sa svim sastavnim dijelovima dostupan je na web stranici Općine Čeminac, wvvw.ceminac.hr, link javna nabava. Tamo se nalazi Uputa za dostavu ponuda sa obrascem ponude i obrascem Troškovnika. (ad)

 


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik