Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12), Općina Čeminac objavljuje

J A V N I P O Z I V
investitorima/vlasnicima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čeminac  radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Beli Manastir

Trg Slobode 32

31000 Beli Manastir

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.

Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, i to:
- vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerili 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju fotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011)
- koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi

Usmene informacije stranke mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Belom Manastiru, Trg Slobode 32/II, utorkom i četvrtkom od 9,00 do 12,00 sati, i na tel 031 496 424.  Poželjeno je  ponijeti svu dokumentaciju kojom stranka raspolaže vezano za nekretnine za koje se traže informacije.

OPĆINA ČEMINAC

 

Dokument preuzmite ovdje.

 

Za legalizaciju nezakonito sagrađenih zgrada, prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, jedinična je vrijednost komunalnog doprinosa za poljoprivredne građevine jednu kunu, a za stambene građevine pet kuna po prostornom metru građevine. Odluka je to koju je donijelo čeminačko Općinsko vijeće.

- Ta je odluka veliko olakšanje poljoprivrednicima s područja Općine Čeminac. Kao da smo dobili krila. Konkretno, onaj tko je, prema prvim izračunima, trebao platiti stotinjak tisuća kuna, isti će namet platiti desetak tisuća kuna - kaže Petar Pranjić, predsjednik udruge baranjskih seljaka Baranjska brazda, apelirajući na sve ostale baranjske jedinice okalne samouprave u čijoj je ingerenciji ova odluka da se povedu za primjerom Općine Čeminac.

- Udruga će na adrese svih jedinica lokalne samouprave poslati dopise sa zamolbom da u cijeloj Baranji komunalni doprinos pri legalizaciji objekata bude minimalan - ističe, objašnjavajući kako će većina seljaka u tom slučaju biti spremna cijeli iz nos uplatiti odmah, što će biti dobro i za općinske proračune.

- U ovom sveopćem sivilu čeminačka je odluka svjetlo na kraju tunela. Za iznos koji su trebali uplatiti, veći poljoprivredni proizvođači sada mogu, primjerice, otvoriti novo radno mjesto ili investirati u modernizaciju proizvodnje - kaže Pranjić, napominjući da je sada sve izglednije da će ulazak u EU dočekati spremni te da će moći krenuti u ishođenje sredstava iz raznih fondova, koja bi im najvjerojatnije bila uskraćena u slučaju nelegaliziranih gospodarskih objekata. Načelnik općine Čeminac, Damir Rešetar, naglašava da je egalizacija objekata top-tema te da je Zakon donesen u najnezgodnije vrijeme, kada je besparica postala stalno stanje.

- U općini Čeminac gotovo da nema domaćinstva koje nema bar jedan nelegalan objekt pa je na moju preporuku Vijeće donijelo ovu odluku. Ona nije nagrada onima koji su nelegalno gradili, već samo poticaj ljudima da se ne boje i krenu u legalizaciju - ističe Rešetar. U Općini Čeminac svjesni su da će zbog takve odluke općinski proračun biti lakši za 300-tinjak tisuća kuna, ali su bez obzira na to izišli u susret sumještanima.

(Glas Slavonije)

Temeljem odredbe članka 35. stavak 2. i odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01 i 146/08.), članka 48. Stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Odluci Općinskog vijeća Općine Čeminac o raspisivanju otvorenog poziva za prodaju građevinskog zemljišta („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj 4/11) Povjerenstvo za provedbu postupka za prodaju građevinskog zemljišta, objavljuje OTVORENI POZIV za prodaju građevinskog zemljišta.

Detaljnije možete pogledati ovdje:

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

 (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik