Dodijeljene stipendije

Načelnik Općine Čeminac dr. Zlatko Pinjuh dana 25. studenoga 2014. godine uručio je rješenja o dodjeli stipendija za 2014/2015. godinu studentima s područja Općine Čeminac, u iznosu 500,00 kuna mjesečno
Stipendije su dobili:
Ivana Slukan Čeminac, Lj. Gaja 59 Sveučilište J.J.Strosmajera
Zdravko Tukera Čeminac, S.Radića 100 a Poljoprivredni
Kristina Džankić Čeminac, Lj. Gaja 1 Ekonomski fakultet
Vedran Tukera Čeminac, S. Radića 100a Elektrotehnički
Mateo Gašpert Čeminac, Lj. Gaja 17 Medicinski fakultet
Vesna Bačvanin Grabovac, Dvorska 13 Medicinski fakultet
Igor Gorup Čeminac, M. Gupca 25 Poljoprivredni
Marko Levačić N.Čeminac, K.Zvonimira 36a Poljoprivredni
Viliams Bajčinovci Čeminac, Kolodvorska 13 Elektrotehnički
Filip Vrbanić Čeminac, S. Radića 70b Građevinski
Anna Ištvanović Čeminac, I.G.Kovačića 2 Poljoprivredni
Katarina Popić N.Čeminac, K. Zvonimira 20 a Poljoprivredni
Ivan Šumiga Čeminac, Lj. Gaja 19 Poljoprivredni
Valentino Benković Grabovac, Zagorska 43 a Građevinski
Ivana Kraljić Čeminac, Kolodvorska 18 Poljoprivredni
Marijana Kraljić Čeminac, Kolodvorska 18 Ekonomski fakultet
Josip Sabo Kozarac, Međimurska 26 Poljoprivredni
Stjepan Antolić Kozarac, Međimurska 81 a Poljoprivredni
Ana Antolić Kozarac, Međimurska 81 a Pravni fakultet
Vedran Jesenović Kozarac, Međimurska 1a Elektrotehnički
Marko Pinjuh Grabovac, Pašnjak 1 Elektrotehnički
Nikola Mirt Grabovac, Zagorska 110 Elektrotehnički
Antonio Cikač Čeminac, Kolodvorska 43 Građevinski
Petra Kovač Kozarac, D.Furdija 21 Elektrotehnike i računalstva
Jasmina Tkalec Kozarac, B.J.Jelačića 2 Pravni fakultet
Vlado Furdi Kozarac, Međimurska 99 Građevinski
Martina Jednobrković Čeminac, S. Radića 2i Pravni fakultet
Zadravec Mateja Kozarac, Međimurska 44a Kineziološki
Goran Đurđević Grabovac, Čeminačka 10 Katolički bogoslovni
Daria Vida Kozarac, Međimurska 31 Poljoprivredni
Vedrana Jerkić Grabovac, Čeminačka 28 Ekonomski fakultet
Jelena Šimunić Grabovac, Zagorska 142 Zdravstveno veleučilište
Kucelj Kristina Grabovac, Grobljanska 11 Fakultet zdravstvenih studija
Ema Rogar Kozarac, Međimurska 58 Filozofski fakultet
Martina Martinić Grabovac, Ive Andrića 33 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Marija Vlahović Grabovac, Čeminačka 38 Stomatološki fakultet
Ivanka Cvitkušić N. Čeminac, Vukovarska 16 Pravni fakultet
Tijana Janković N. Čeminac, K. Zvonimira 39 Pravni fakultet
Darko Novak Kozarac, A. Starčevića 14/a Poljoprivredni fakultet
Nikola Martić Grabovac, Zagorska 3 Elektrotehnički fakultet
Nataša Sabljak Čeminac, S. Radića 50 Poljoprivredni fakultet
IMG_0409


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik