VAŽNA OBAVIJEST: ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

VAŽNA OBAVIJEST: ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

 

 

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) u tijeku je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. Rok ističe 31. ožujka 2014. godine i odnosi se i na bivše nositelje stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi koji do sada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje.

 

Zahtjevi se mogu podnijeti u uredima državne uprave u županijama nadležnim prema mjestu u kojemu se traži stambeno zbrinjavanje, i to u sjedištu Ureda u Osijeku, Županijska 4, odnosno u nadležnim ispostavama:

-          Ispostava Beli Manastir, Kralja Tomislava 53A, tel. 701-785 ili 701-784

-          Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, tel. 630-330

-          Ispostava Đakovo, Vijenac K. A. Stepinca 10, tel. 811-025

-          Ispostava Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, tel. 614-232

-          Ispostava Valpovo, Kralja P. Krešimira IV. 1, tel. 653-153

 

 

            Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
  2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
  3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
  4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
  5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
  6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
  7. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti sudske odluke.

 

            Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva nadležnog ureda državne uprave u županiji.

 

                  Dokumentaciju iz točke 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj imao prijavljena prebivališta od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

 

                  Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje iz točaka 3. do 7. u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

                  Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi, bit će odbačeni.

 

                  Osim navedenih, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno članku 12. stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, obvezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a, stavka 2., koje uvjete, odnosno kriterije propisuje Uredbom Vlada Republike Hrvatske a koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik