Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj 86/12), Općina Čeminac objavljuje

JAVNIPOZIV
investitorima/vlasnicima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine
Čeminac radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno u pisarnici ili
preporučeno poštom na adresu:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Beli Manastir

Trg Slobode 32

31000 Beli Manastir

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30.
lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.

Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u
pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno
rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje,
odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni
građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili
krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, i to:
- vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerili 1:5000 Državne geodetske uprave
izrađenoj na temelju fotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21.
lipnja 2011. godine (DOF5/2011)
- koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto
karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja
do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili
drugoj službenoj kartografskoj podlozi

Usmene informacije stranke mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša u Belom Manastiru, Trg Slobode 32/II, utorkom i
četvrtkom od 9,00 do 12,00 sati, i na tel 031 496 424. Poželjeno je ponijeti svu
dokumentaciju kojom stranka raspolaže vezano za nekretnine za koje se traže
informacije.

OPĆINA ČEMINAC


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik