Proračun Općine Čeminac

Proračun za 2021. godinu

1.       Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čeminac za 2021. godinu

2. Programi:

 

 

Proračun za 2020. godinu

 

 

Proračun za 2019. godinu