Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čeminac

Odluka o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac

Više na linkovima ispod :

   (na snazi od 16.12.2021.)

   (na snazi od 3.11.2021.)

  (na snazi od 30.03.2021.)