Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čeminac

Odluka o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac

Više na linkovima ispod :

  (na snazi od 30.03.2021.)