REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:810-01/20-01/0002

URBROJ: 2100/05-02-20-3

Čeminac, 19. ožujka 2020. godine

 

 

Temeljem Odluke o osnivanju Kriznog stožera civilne zaštite Općine Čeminac načelnik Općine Čeminac i načelnik Kriznog stožera civilne zaštite Općine Čeminac, donosi 

 

 

O D L U K U

o rasporedu komunalnih redara po mjestima Općine Čeminac

u svrhu spriječavanja širenja zaraze korona virusom

 

 

Svako mjesto u centru mjesta imati će na raspolaganju komunalnog redara čija zadaća je reguliranje i kontrola kretanja osoba i vozila, na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

Komunalni redari biti će obučeni u vatrogasnu opremu.

Osim toga komunalni redari nadzirati će i pridržavanje mještana u odnosu na upute prilikom odlaska u trgovine kao i smanjenog kretanja starijih od 65 godina. Istovremeno s nadzorom davati će i upute o ponašanju u svim mjestima.

Komunalni redari dužni su voditi evidenciju o svim događajima za koje uoče da nisu u skladu s danim uputama.

 

Molim mještane Općine Čeminac da poštuju naputke komunalnih redara jer sve što čine, čine u svrhu zaštite svih nas.

 

Unaprijed Vam se zahvaljujem na razumijevanju.

 

 

S poštovanjem,

 

 

NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

 

SVE OBAVIJESTI , PREPORUKE I OBJAVE KRIZNOG STOŽERA CZ MOŽETE PRATITI NA LINKU ISPOD

Provođenje mjera i aktivnosti (upravljanje krizom koja je nastala korona virusom COVID-19)