REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ČEMINAC

 

KLASA: 013-03/21-01/0007

URBROJ: 2100/05-08-21-6

Čeminac, 21. svibnja 2021.

 

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čeminac utvrdilo je i objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE

IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE ČEMINAC

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

I.

Od ukupno 2.373 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.789 birača, odnosno 75,39%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.789 birača, odnosno 75,39%. Važećih listića bilo je 1.768, odnosno 98,83%. Nevažećih je bilo 21 listića, odnosno 1,17%.

 

 

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1.

Kandidat: ZLATKO PINJUH

1.080

glasova

60,36%

HRVATSKA NARODNA LISTA - HNL

 

2.

Kandidat: ZORAN DUŠIĆ

430

glasova

24,03%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

 

3.

Kandidat: DANIJEL REŠETAR

258

glasova

14,42%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

 

za općinskog načelnika Općine Čeminac izabran je

ZLATKO PINJUH.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ČEMINAC

ĐIMI FUŠTIN, v.r.