REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac

 

 

 

KLASA: 320-02/20-02/0001
URBROJ: 2100/05-04-20-26
Čeminac, 31. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) te Javnog natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/21-02/0001, URBROJ: 2100/05-03-21-2, Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac objavljuje

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/21-02/0001, URBROJ: 2100/05-03-21-2, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Čeminac i službenim stranicama Općine Čeminac dana 05. veljače 2021. godine.

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:
dana 09. travnja 2021. godine u 10:00 sati u Vijećnici Općine Čeminac
na adresi Matije Gupca 1, 31 325 Čeminac.
 
                                                                  
 Povjerenstvo za provođenje natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Čeminac