Narodne novine (15.5.2019)

 

Klasa:112-02/19-01/0004

Urbroj:2100/05-02-19-5

Čeminac, 13. svibnja 2019. godine

 

Načelnik Općine Čeminac objavljuje

 

 

DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA

 

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radon vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama broj 47/19 (10. svibnja 2019. godine), Klasa:112-02/19-01/0004, Urbroj:2100/05-02-19-2 od 6.V.2019. (2748)

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na posebne uvjete koje kandidat mora ispunjavati iza alineje 4

 

, dodaje se nova alineja 5. u kojoj stoji:

-  Sukladno odredbama članka 24. stavak 2. i 3. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14), ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje. 

 Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave ove dopune u Narodnim novinama.

U ostalom dijelu Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radon vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama broj 47/19 (10. svibnja 2019. godine) - ostaje nepromijenjen.

Dopuna javnog natječaja objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj web-stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Općinski načelnik

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

 

 

 

 


 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik