REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0001

UR.BROJ: 2100/05-04-19-13

Čeminac, 20. ožujka 2019. godine

 

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemespremač/spremačica - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0001, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 08. ožujka 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 08. ožujka 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Kristina Dragojlov

2. Mirela Milić

3. Marina Prugovečki

4. Ana Kuharić

5. Mirjana Babić,

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u srijedu 27. ožujka 2019. godine sa početkom u 9,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednica Povjerenstva za provedbu oglasa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ljiljana Bajčinovci, v.r.