Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Detaljnije pogledajte ovdje: