Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta

Temeljem odredbe članka 35. stavak 2. i odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01 i 146/08.), članka 48. Stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Odluci Općinskog vijeća Općine Čeminac o raspisivanju otvorenog poziva za prodaju građevinskog zemljišta („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj 4/11) Povjerenstvo za provedbu postupka za prodaju građevinskog zemljišta, objavljuje OTVORENI POZIV za prodaju građevinskog zemljišta.

Detaljnije možete pogledati ovdje: