Prostorni plan

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Čeminac:

 •  Izvješće s javne rasprave o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUO Čeminac.-preuzmite (PDF) OVDJE
 • Prostorni plan uređenja Općine Čeminac (Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)-preuzmite (PDF) OVDJE
 • Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna PPUO Čeminac-preuzmite (PDF) OVDJE.
 • Obuhvat izmjena i dopuna VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Namjena i korištenje površina VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Promet, pošta i električne komunikacije VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Engenetski sustav VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Vodnogospodarski sustav VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Područja posebnih uvjeta korištenja VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Područja posebnih ograničenja u korištenju VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Građevinsko područje naselja Grabovac VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Građevinsko područje naselja Kozarac VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Građevinsko područje naselja Novi Čeminac VI – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • UP 2 IID 6. PPUO ČEMINAC – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Vodnogospodarski sustav – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Obuhvat izmjena i dopuna – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Prijedlg 2- preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Zaključak Utvrđivanje Prijedloga V Izmjena I Dopuna PPUO Čeminac – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Prostorni plan 2014 – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Obuhvat izmjena i dopuna” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Namjena i korištenje površina” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Promet, pošta i električne komunikacije” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Engenetski sustav” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Pordučja posebnih uvjeta korištenja” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Čeminac” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Građevinsko područje naselja Čeminac” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Građevinsko područje naselja Grabovac” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Građevinsko područje naselja Kozarac” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • “Građevinsko područje Lovački dom” – preuzmite(PDF) OVDJE.
 • Za PDF dokumente potreban je Adobe Reader – preuzmite OVDJE.

Ostali – Stariji dokumenti ovdje.