Proračun Općine Čeminac

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Čeminac za 2018. godinu. Objava Službeni glasnik 6/2018.
 • Proračun Općine Čeminac za 2018. godinu. Objava službeni glasnik 11/2017
 • Projekcija za 2019. i 2020. Godinu. Objava službeni glasnik 11/2017
 • Izmjene i dopune proračuna Općine Čeminac za 2018.godinu. Objava službeni glasnik 2/2018
 • Plan razvojnih programa za 2018. do 2020. godine. Objava službeni glasnik 3/2018
 • izmjene i dopune Proračuna Općine Čeminac za 2018. godinu.Objava službeni glasnik 2/2018
 • Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu. Objava službeni glasnik 11/2017
 • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu. Objava službeni glasnik 3/2018
 • Plan razvojnih programa za 2018. do 2020.godine. Objava službeni glasnik 3/2018
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Čeminac za 2018. godinu. Objava službeni glasnik 3/2018
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktureOpćine Čeminac za 2018. Godinu. Objava službeni glasnik 3/2018
 • Program potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čeminac za 2018. godinu. Objava službeni glasnik 3/2018
 • Program javnih potreba u kulturi na području Općine Čeminac za 2018. godinu. Objava službeni glasnik 3/2018
 • Program Javnih Potreba U Sportu Na Području Općine Čeminac Za 2018 Godinu. Objava službeni glasnik broj 4/2018
 • Program Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi Na Području Općine Čeminac Za 2018 Godinu. Objava službeni glasnik broj 4/2018
 • Proračun 2016