Predškolski odgoj

Dječji vrtić “Ivančica”, matični vrtić Čeminac, Ulica Ljudevita Gaja 2
Radno vrijeme 5,30 do 16,30 sati
Telefon – telefax 031 756 161 Mobitel: 099 232 15 89
E mail: vrticivancica@os.t-com.hr


Dječji vrtić “Ivančica”, Područni vrtić Grabovac, Grobljanska bb, Grabovac
Radno vrijeme od 7,00 do 13,00 sati
Telefon: 031 755 221
Odgojiteljica: Marina Tučkar


Dječji vrtić “Ivančica” Područni vrtić Kozarac, Ulica Damira Furdija 14a, Kozarac
Radno vrijeme od 7,00 do 13,00 sati
Telefon: 031 757 055
Odgojiteljica: Ivana Franjić

Web stranica (link)