Predškolski odgoj

Dječji vrtić “Ivančica”, matični vrtić Čeminac, Ulica Ljudevita Gaja 2
Radno vrijeme 5,30 do 16,30 sati
Telefon – telefax 031 756 161,   Mobitel: 091/118 0005

Dječji vrtić “Ivančica” Područni vrtić Kozarac, Ulica Damira Furdija 14a, Kozarac
Radno vrijeme od 7,00 do 13,00 sati
Telefon: 031 757 055, Mobitel: 091/116 0005
Odgojiteljica: Ivana Franjić