Komunalno društvo

Komunalno društvo općine Čeminac d.o.o.
Matije Gupca 1
31325 Čeminac
OIB 80502838039

DOM KULTURE – MEĐIMURSKI DOM KOZARAC
Sala za vjenčanja
Bana J.Jelačića bb
Kontakt broj: 098 214-584