Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik – poljoprivredni redar- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Na poveznici http://www.ceminac.hr/natjecaji-za-zaposljavanje/ objavljeni su sljedeći dokumenti javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca:

  • Podaci vezani za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik- poljoprivredni redar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
  • Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • Privola – u svrhu provedbe javnog natječaja za prijem u službu u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo Općine Čeminac na  radno mjesto viši stručni suradnik-poljoprivredni redar.

 

 


Ova novost je objavljena dana 22.11.2018.