Poštovani mještani Općine Čeminac,

Ovim putem Vas obavještavamo kako će se Općina Čeminac prijaviti na Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ sufinanciranog u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

U svrhu prijave na Poziv molimo sve potencijalne korisnike ovog projekta da podnesu Prijavu na propisanom obrascu koji je moguće preuzeti na web stranici Općine Čeminac ili osobno u Općini Čeminac.

Uz prijavu potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i dokaz o invalidnosti (ukoliko je primjenjivo).

Popunjeni obrazac Prijave potrebno je predati u Općinu Čeminac najkasnije do 30. kolovoza 2023. godine.

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik